See other templatesSee other templates

Imam dječaka od 3,1 godinu koji ima poteškoća u razvoju (najvise izražen govor). Vodili smo ga na neurološki (utvrdjena povecana intermedijalna pukotina). Od rođenja je išao na fizikalni tretman, zbog usporene motorike. Čitajući o autizmu kod njega pronalazim elemente. Psiholog mi je rekao da je on još mali za dijagnozu. Zanima me od koliko godina se može biti siguran u dijagnozu? Jer sam negdje čitala da se u ovoj dobi može već utvrditi, treba li da promijenim psihologa ili je još zaista rano.

            Cijenjena majko,

Kada je riječ o autizmu, dijagnoza autizma se može postaviti u trećoj godini života, no u mnogim zemljama se ne žuri s postavljanjem dijagnoze, već se s krajnjom dijagnozom čeka do pred polazak u školu. No, to doista nema veze s onim što se sve poduzima što je ranije moguće. Najbolji rezultati se postižu kada se prepoznaju prvi simptomi i postavi sumnja na autizam u prvoj godini života i dijete odmah uključi u program rane intervencije ciljani za autizam. Dijete se redovito prati i procjenjuje, postepeno se obavljaju različiti dijagnostički postupci i diferencijalna dijagnostika. Jednom postavljena dijagnoza ne mora biti trajna, već se s promjenama i odrastanjem vrši redijagnostika. 

Elementi autizma nemoraju ukazivati samo na autizam, postoji čitav niz poremećaja uz koje djeca mogu pokazivati autistično ponašanje ili je ono rezultat zastoja u socijalno-emocionalnom razvoju. Draga gospođo, nije pitanje da li je rano ili kasno za dijagnozu, već da li je rano ili kasno za ciljani rehabilitacijski tretman i uključenje u predškolsku ustanovu radi socijalizacije. Fizikalna terapija nije dovoljna za njegove razvojne teškoće. Njegov životni ishod može biti značajno bolji ukoliko ga što prije uključite u ciljani rehabilitacijski tretman. Prije toga neophodno je napraviti razvojnu procjenu. Pozdravite psihologa i pitajte ga što se čeka? Pozdrav, urednica

Poštovana urednice,

hvala an brzom odgovoru. Psiholog je odmah uputio dječaka na logopedsko-defektološki tretman (idemo 2x sedmično, jer moramo platiti). Dječaku skidamo pelene pa da ga upišemo u vrtić u mlađu grupu. Imamo i djevojčicu od 6,1 mjesec koja ga voli i ok su. On je dobrica, ali govor samo 5 konkretnih riječi i pjesmice napamet, voli se maziti, ne pravi "bijesne ispade", ne voli rutinu ali voli vrteće stvari, ljuljanje, skakanje i trčanje, ima slab kontakt očima ali uvijek dođe i odazove se na poziv, razumije naredbe ali vodi rukom u željenom smjeru. Hvala na odgovoru, ali informacije za autizam su jako poražavajuće za roditelje pa strijepimo od najgoreg. Veliki pozdrav! Imamo nadu da će se "izvući" do škole uz intenzivan rad.

Cijenjena majko,

Imate nekoliko opcija: prijaviti razvojne teškoće svog djeteta Centru za socijalnu skrb - oni će Vas uputiti u postupak kategorizacije čime će se riješiti i dijagnostika, a Vi ćete na temelju tih nalaza moći ostvariti čitav niz socijalnih prava, uključujući i novčana, dok će dijete biti upućeno u rehabilitacijski centar na logopedski, defektološki i svaki drugi tretman. Drugi način jest da Vas pedijatar koji vodi dijete pošalje na uputnicu u SUVAG ili u jednu od dječjih bolnica gdje će te obaviti dijagnostiku. Potom Vam on može dati uputnicu za logopeda ili defektologa (postoji mali broj mjesta gdje se njihove usluge mogu dobiti unutar zdravstvenog sustava, ali postoje). Treći put jest da dijete predbilježite za razvojnu dijagnostiku u kabinetu za govorne poremećaje u Centru za rehabilitaciju pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. A nakon iste oni će Vas uzeti ili uputiti gdje da se javite na tretman. Koliko mi je poznato njihov program plaća socijalna skrb. Četvrti je da se obratite Županijskom uredu za društvene djelatnosti i utvrditi gdje je na Vašem području specijalizirani dječji vrtić za djecu s razvojnim teškoćama i kako da ga uključite u njega. Obično takvi dječji vrtići pružaju i stručni tretman defektologa i logopeda, a programe sufinancira županija. I peti je da se učlanite u udrugu roditelja koja pruža stručne tretmane putem projekata i programa sufinanciranih od strane države ili lokalne uprave i samouprave. Vaše dijete ima pravo na rehabilitaciju plaćenu od strane zdravstva, socijalne skrbi i odgoja i obrazovanja, a Vaša je odluka i Vaš izbor da sami plaćate rehabilitacijske postupke, što je u redu ukoliko želite više za svoje dijete, ali nije u redu kada njegov tretman isključivo ovisi o Vašoj platežnoj moći. Kao što vidite, Vaš psiholog Vas je mogao i drugačije uputiti u najboljem interesu Vašeg djeteta, a ne se voditi time koliko strepite od dijagnoze.

Nemate što čekati, Vaš dječak zaostaje u govorno-jezičnom razvoju, a već se vidi da zaostaje i na drugim razvojnim područjima. Stoga je neophodno napraviti razvojnu procjenu i tretman temeljiti na istoj. Dijagnoza nije pri tome presudna. To što pokazuje neke elemente autizma ne mora značiti da je riječ o autizmu, moguće je da značajno zaostaje u socijalno-emocionalnom razvoju. No, kod Vašeg dječaka su prisutna odstupanja u razvoju CNS-a. Za Vas i Vaša očekivanja bilo bi značajno da popričate sa svojim pedijatrom i dječjim neurologom o tome i o prognozi. Draga majko, Vi živite sa svojim mukama i strepnjama, bojite se dijagnoze... veselite se malim napretcima svog djeteta, tješite da može biti i gorije ako dobije dijagnozu, nadate se da će se problemi smanjiti do polaska u školu. I doista uz ciljani rehabilitacijski tretman moguće je značajno unaprijediti razvoj Vašeg dječaka, no već sada je vidljivo da je njegov razvoj usporen, a treba jasno utvrditi i koja su i kolika odstupanja u razvoju. Postoji velika vjerojatnost da će njegove razvojne teškoće biti trajno prisutne i da se neće "izvući do škole" kako se Vaše srce nada. No, to ne znači da se on neće školovati i napredovati u svom razvoju, nego znači da će uvijek biti poseban i trebati puno više pomoći i podrške u svom razvoju i školovanju. A što će sve postići u životu u velikoj mjeri ovisi upravo o godinama u kojima je sada... o ciljanom rehabilitacijskom tretmanu temeljenom na dobroj razvojnoj procjeni i ispravnoj dijagnozi. Mrzite me kao što se mrzi onaj koji nosi loše vijesti, ali što prije se suočite s problemom i prijavite razvojne teškoće Centru za socijalnu skrb i krenite u kategorizaciju, medicinsku i razvojnu dijagnostiku, u sustavnu rehabilitaciju, odgoj i obrazovanje. 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com